Kredyt hipoteczny w PKO BP

Poszukujesz najlepszego kredyt hipotecznego? Zapoznaj się z ofertą PKO BP i kredytem hipotecznym Własny Kąt! Zobacz jaki posiada on zalety i ile dzięki niemu możesz zyskać!

PKO Bank Polski oferuje kredyt hipoteczny Własny Kąt.

Korzyści kredytu hipotecznego w PKO BP:

 • niskie marże
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości w PLN i EUR
 • prowizja od 0%**
 • długi okres kredytowania - aż do 40 lat
 • dodatkowa obniżka marży o 0,2 pp w przypadku skorzystania z Programu Oszczędnościowego „Niższa Rata”
 • udzielany w PLN, EUR, CHF, USD, GBP
 • raz w roku wakacje kredytowe - co roku jeden miesiąc bez konieczności spłacania raty
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 36 miesięcy
 • wygodna i szybka obsługa kredytu przez Internet w ramach usługi iPKO
 • ograniczenie formalności – nie wymagamy wizyt klienta w sądzie wieczysto księgowym i dostarczenia odpisu z księgi wieczystej (w przypadku nieruchomości wprowadzonych do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych).

Bank oferuje również preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania przez BGK w ramach Programu Rządowego Rodzina na Swoim.

Program Oszczędnościowy „NIŻSZA RATA”

Klientom zaciągającym kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim oferujemy Program Oszczędnościowy „Niższa Rata”. W ramach tego programu klienci mogą inwestować środki w fundusze PKO TFI i jednocześnie otrzymują obniżoną marżę dla udzielanego kredytu.

Karta kredytowa Własny Kąt

Każdemu, kto otrzyma Kredyt Mieszkaniowy WŁASNY KĄT, bank proponuje Kartę Kredytową WŁASNY KĄT. Posiadacze karty kredytowej WŁASNY KĄT mają możliwość skorzystania z programu rabatowego i innych przywilejów u naszych partnerów, którymi są firmy z branży budowlanej, wyposażenia wnętrz i prasy fachowej. Podstawą do uzyskania specjalnych przywilejów będzie użycie lub okazanie karty.

 • Iker- 12% rabatu na specjalnie wybrane produkty oraz upusty kwotowe przy zakupach o określonej wartości
 • RTV Euro AGD - bony towarowe o wartości 10% dokonywanych zakupów
 • INDECO- 10% rabatu liczone od wartości zamówienia (montaż, transport)
 • HTH-KUCHNIE - rabat 10% na meble kuchenne i łazienkowe, blaty oraz oświetlenie, a także na sprzęt AGD do zabudowy

Przeznaczenie

Kredytem WŁASNY KĄT – HIPOTECZNY można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe, m.in.:

 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę: domu jednorodzinnego,  mieszkania, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej;
 • nabycie: domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego;
 • zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej;
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zmianę lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • zmianę lokatorskiego prawa lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele;
 • inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Waluta

PLN CHF EUR USD GBP

Wysokość kredytu

Bank finansuje do 100% wartości nieruchomości.

Okres kredytowania

Spłatę kredytu można rozłożyć nawet na 40 lat.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości. Jest to zabezpieczenie docelowe, jednak do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki zabezpieczeniem kredytu może być:

 • weksel
 • poręczenie
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każdy, kto zaciąga kredyt może wybrać, w jakich ratach chce go spłacać:

 • w ratach malejących,
 • w ratach równych.

Zarówno walutę kredytu, jak i formułę spłaty można zmieniać w trakcie obowiązywania umowy kredytowe

Opłaty i prowizje

1) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki:

 • będącego kredytem konsumenckim* - 50,00 zł
 • nie będącego kredytem konsumenckim - 0,00 zł

2) Udzielenie kredytu – od kwoty kredytu/pożyczki:

 • na refinansowanie -  0%
 • na pozostałe cele: od 0% do 3,5%

3) Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim*) – od kwoty spłaty:

 • ze zmienną stopą procentową 1,5% nie mniej niż 200 zł
 • ze stałą stopą procentową 2% nie mniej niż 200 zł

4) Zmiana waluty kredytu/pożyczki – od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,8%
5) Oszacowanie wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej od każdej nieruchomości 200,00 zł
6) Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą postanowień umowy kredytu mieszkaniowego wymagające sporządzenia aneksu do umowy - 150,00 zł
7) Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta - 50,00

* Dotyczy tylko kredytów/pożyczek w kwocie do 80.000 zł

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe (tylko w przypadku kredytów w PLN). Oprocentowanie ustalane jest indywidualnie w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Bilansowanie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt oszczędnościami gromadzonym na Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowym pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy oraz ustalić wspólnie z PKO BP limity (górny i dolny) na ROR. Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

 • jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego – nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący
 • środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek , a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Z bilansowania kredytu oszczędnościami mogą skorzystać osoby zaciągające kredyt w PLN. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.

Czytaj więcej:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Banki i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.